General

LA PEDICULOSIS EN L´ETAPA INFANTIL

Bon dia soc Mónica, educadora infantil i vos vuic parlar de algo que amolda pares vos aterra que es la vinculación dels parasits.EL POLLS!!

Que es la pediculosis i quins son els sintomes?

La pediculosis es una infestacio de polls, son un insectes parásits diminuts que infesten el cabell

El sintoma mes evident es la picor que causen quan piquen, provoca que una mainada es rasqui la zona afectada, pot produir lesions que duen a erupcions o crostes al cuill caberut.

PASOS A SEGUIR SI SOSPITEM DE PEDICULOSIS

  • Avaluar si és pediculosis si observem que hi han polls o ous. Se sol veure millor en la occipital i sobre les orelles
  • Si s´en detecta aplicarem locio o xampu especific, eliminarem les llemenes passant la pinta per eliminar els ous, aquesta actuacio hem de repetirla varies vegades durant varios dies, hem de netejar amb vinagre tots el objectes que han tingut contacte amb el cabell a mes, hem de tirar elements com gomes del cabell etc.

MESURES CUANT ES DETECTA

Les nenes i els nens infestats s´han de quedar a casa durant un periode de temps determinant

Avisar a les families que s´ha produit la infestacio, donant orientacions aobre les precaucions i mesures que han d´ adoptar.

El que vuic aconseguir amb aquest articule es que si puc ajudar a algu pare o mare amb aquesta situacio,aquest espai siga un lloc per poder acudir cuant ho necesite

                 

Mónica Navarro Queralt

Recomant...

© 2023 LaVozDeVictoria.com · Tots els drets reservats