Higiene

Enuresi i encopresi ¿Qué son? ¿Son un problema grau?

Aquest son alguns transtors que poden ser desconeguts i poden espantar als pares, son molt comuns en xiquets i xiquetes, per aso es important informarse de tot el que pogam sobre ells i lo mes important, quant tenim que preocuparse.

ENURESI

Fa referencia a la falta de control d’esfinter urinari, no aconsegueixen orinar de manera voluntaria i ho fan de manera involuntaria.

Causes: Es poden produir regressions on l’infant torna a l’estat que ja havia superat i sol ser per una causa emocional que s’asossia a un esdeveniment important que li afecta al infant com una separació parental, naixement del nous germans o com a mecanisme per cridar l’atenció.

Sinptomes:

-Retraïment social.

-Vergonya.

-Baixa autoestima.

-Aïllament.

-Baix rendiment escolar.

 

Pot ser diürna o nocturna que és més freqüent. Estrategies per modificar els  habits i  evitar-ho:

-Augmentar la ingesta de liquids durant el dia i reduir a partir de les 19 hores aproximadament.

-Buidar la bufeta abans de ficar-se en el llit.

-Aplicar reforços positius segons la resposta.

 

Es pot convertir en un problema a partir dels 6 anys, ja que, ells tenen el control complet dels esfinters als 4-5 anys.

 

ENCOPRESI

Fa referencia a la falta de control d’esfinter anal.

Causes:Tenen en comu ambe l’enuresi que poden ser emocionals i ademes fisiques.

Simptomes:

-Baixa autoestima.

-Aïllament.

-Vergonya.

 

I per ultim, es considera un problema a partir dels 4 anys.

 

Recomant...

© 2023 LaVozDeVictoria.com · Tots els drets reservats