General

Els trastorns asociats al pes en la infància.

La infància és una etapa crucial per al creixement i desenvolupament saludable dels xiquets. Estos problemes de salut tenen molt perill a curt i llarg termini, afectant no sols a la salut física, sinó també a la qualitat de vida i el benestar psicològic dels xiquets.

L’obesitat infantil s’ha convertit en un problema que afecta molts xiquets a tot el món. És un excés d’acumulació de greix en el cos que pot tindre greus repercussions per a la salut. Les causes de l’obesitat infantil són moltes, incloent-hi factors genètics, ambientals i d’estil de vida o la falta d’activitat física, una dieta rica en calories i pobra en nutrients.

L’obesitat infantil en la salut pot portar a hipertensió, malalties cardíaques, així com efectes psicològics com a baixa autoestima i depressió. A més, els xiquets obesos tenen més probabilitats de convertir-se en adults obesos, la qual cosa augmenta el risc de malalties cròniques al llarg de la vida.

Mentres que l’obesitat és un problema visible en moltes societats, la desnutrició infantil sovint passa desapercebuda, però és igualment nociva. La desnutrició és la falta d’ingesta adequada de nutrients essencials per al creixement i desenvolupament d’un xiquet.

La desnutrició pot haver-se de l’accés limitat a aliments nutritius, pobresa, condicions socioeconòmiques desfavorables, així com malalties cròniques i problemes d’alimentació. Els impactes de la desnutrició en la salut són greus i inclouen retards en el creixement, afebliment del sistema immunològic, deficiències de vitamines i minerals, així com problemes de salut a llarg termini.

En resum, els trastorns del pes en la infància, com l’obesitat i la desnutrició, representen grans desafiaments per a la salut a nivell mundial. Hem de treballar cap a un futur on tots els xiquets cresquen i es desenvolupen de manera saludable i feliç.

 

                                                                                                         Mireia Bailén 

 

Recomant...

© 2023 LaVozDeVictoria.com · Tots els drets reservats