Salut i Seguretat

ELS DETERMINANTS DE LA SALUT

Primer de tot anem a començar fent una xicoteta definició de salut.

La salut és un estat de benestar complet, físic, mental i social i no només l’absència d’infeccions o malalties.

La salut va definida pero una sèrie de determinants però, que son els determinants?

Els determinants de salut són tots els factors que influeixen sobre el grau de salut. Agrupen les següents categoríes:

 

Estil de vida

Depén d’altres factors determinants de la salut com la cultura, la feina , l’educació… Actualment els estils de vida poc saludables com el consum de drogues, el sedentarisme o l’alimentació són els responsables del 40% de les defuncions en les societats desenvolupades.

 

Factors socioeconòmics

Factor determinant de l’estatus sanitari. La gent més pobra o de rang laboral més baix tendeix a tenir mala salut. Això té a veure amb els obstacles per accedir als serveis sanitaris , a factors relacionats amb la nutrició i la higiene, a l’exposició a situacions de risc i a una menor conscienciació quant a estils de vida saludables.

 

Medi ambient

Relacionada amb el benestar i la salut de la població. També cal incloure en aquest aspecte l’entorn laboral i els riscs de salut que se’n deriven. Format per components biològics, químics i físics

 

Genètica

Es refereix a l’herència genètica rebuda i a la constitució de la persona. Es concentren en la fortalesa personal, la resistència a la malaltia, la susceptibilitat a partir de determinades malalties … El sexe i l’edat també formen part d’aquesta categoría.

 

 

Paula Alfonso, Marta Badenes, Alba Rubio, Nerea Peix, Judit Collado, Paula Soler i Marta Alcaide

 

1°A TEI

 

Recomant...

© 2023 LaVozDeVictoria.com · Tots els drets reservats