General

Com putjar un article

Aquesta web ha sigut realitzada amb WordPress

Per a putjar un article cal loguearte:

 

Prém en “Entradas” dalt a l’esquerra

Polsar “Añadir nueva”

 

Introdueix:

  1. El títol
  2. Tot el article: el text, imatges, videos
  3. Pulsa aquest botó per a veure mes opcions
  4. Pulsa “Publicar” per a guardar i putjar a la web (inmediatament eixirá l’ article en la pàgina d’inici en “últims articles”)
  5. Elegix la categoria. Després veuràs en la página de la categoría el teu article 😉
  6. Si vols que l’article tinga una imatge destacada puja-la así (així es veurà mes atractiu en la pàgina de la categoria)
  7. Si vols afegir alguna imatge, pulsa “Añadir medios”

Baix de «Añadir medios» fica «parrafo» utilitza aquest desplegable per a resaltar y ficar el títol d’alguna secció de l’article

Per a veures com està quedant, dalt del tot posa «enlace permanente» si polses la tecla «Ctrl»+ l’enllaç, obrirà en una nova finestra l’article ben visualitzat

 

Açò és sols la part més visible del que pots fer a WordPress, si tens més curiositat hi ha molts cursos a internet (en Youtube per exemple)

No tingues por d’ equivocarte, així es com s’apren. I si penses que has trencat alguna cosa i no saps con arreglar-ho, possat en contacte amb el tutors de l’assignatura o amb el webmaster.

 

Recomant...

© 2023 LaVozDeVictoria.com · Tots els drets reservats